Oud Velsen, een schaduw uit de Middeleeuwen

Beste mededorpsbewoners en andere geïnteresseerden,


De basis van het artikel "Oud Velsen, een schaduw uit de Middeleeuwen" heb ik in 2009 geschreven voor het programmablad van Het Dorpsfeest Driehuis. Ik was destijds betrokken bij de invulling van de dorps-festiviteiten. Daartoe heb ik 10 jaar lang bijgedragen door het schrijven van historische wetenswaardigheden over Driehuis en directe omgeving. Een jaar later is het artikel nogmaals gepubliceerd in de jaarlijkse uitgave Velisena van de Historische Kring Velsen. Het geeft niet alleen in woord maar ook in beeld een indruk van de ontwikkeling van het dorp en omgeving vanaf het jaar nul tot 2000. Voor de liefhebbers heb ik een overzicht toegevoegd (hoofdstuk 10) van de belangrijkste boeken en artikelen met betrekking tot Oud Velsen. Om het wat aantrekkelijker te maken, heb ik de opsomming gelardeerd met een groot aantal interessante afbeeldingen. Ons dorp mag zich momenteel verheugen in de vestiging van nieuwe bewoners. Het lijkt mij met het oog daarop een goed moment om ter informatie het artikel, dat ik hier en daar heb aangepast, geactualiseerd en aangevuld, op de website van de Stichting Het Dorp Velsen te plaatsen. Voor degenen die hier al langer wonen, kan het lijkt mij ook geen kwaad. Want om het leven en wonen in het dorp optimaal te kunnen waarderen, moet je het verleden kennen.

Veel lees- en kijkplezier,
Siebe Rolle

© 2016 Siebe Rolle
Website: Renee Bosma