Monumentale zaken

Het dorp Velsen is een door het rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht en het merendeel van de woningen is rijksmonument. Deze status betekent dat het aanzicht van het dorp en de panden die rijksmonument zijn onder 'speciale bescherming' staan van de Monumentenwet en gemeentelijke regels en procedures. Bewoners/eigenaren krijgen daar vooral mee te maken wanneer er verbouwingsplannen zijn. Op de site van de gemeente Velsen is daar informatie over te vinden.

Gemeentelijke subsidie: https://www.velsen.nl/monumenten

Contact: monumenten@velsen.nl

 

Rijksmonumenten komen niet in aanmerking voor gemeentelijke bijdragen in verbouwing en/of restauratie. Daarvoor is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de aangewezen instantie.

cultureelerfgoed.nl

 

Meer info

monumenten.nl/

monumentenwacht.nl/

https://erfgoedstem.nl/

Dorp Velsen
Dorp Velsen
Dorp Velsen