Dorp Velsen

Kerkplein 3

Het woonhuis Kerkplein 3 is de voormalige school in het dorp Velsen. In 1595 was er al sprake van een school in Velsen. Waar deze toen heeft gestaan is niet bekend. In de 17e eeuw was Heijndrik van Deventer een van de onderwijzers. In 1631 werd hij tot de orde geroepen door de bestuurders van het dorp omdat er vele klachten waren gekomen uit het dorp over zijn functioneren. Had hij te veel hooi op zijn vork? Hij was naast schoolmeester ook secretaris van Velsen en runde een grote blekerij. Zijn blekerij ging failliet, daarna horen we niets meer van hem. Hij zal met de staart tussen zijn benen zijn vertrokken. Op de brandweerkaart van het dorp Velsen uit 1760 wordt de plaats van de school aangeven met de vermelding school, op de plaats van Kerkplein 3. In 1829 is deze school verbouwd en heeft toen zijn huidige vorm gekregen. Nog altijd is de dubbele ingangsdeur aanwezig. De school is hier tot 1877 gevestigd geweest. In dit jaar kwam er een nieuwe grotere school gereed aan de Stationsweg in het noordelijk deel van het dorp. Daarna kwam het oude schoolgebouw in gebruik als woonhuis.

>

>

Dorp Velsen
Dorp Velsen
Dorp Velsen