Geschiedenis van het dorp

De geschiedenis van het dorp Velsen is in verschillende publicaties beschreven. Op deze site zijn de voornaamste gepubliceerd zodat een goed en volledig beeld van de geschiedenis van het dorp verkregen kan worden. Actuele publicaties over de geschiedenis het dorp zijn o.a. te vinden in het Kennemer Verleden Bulletin van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland.

 

Het dorp Velsen, een schaduw uit de Middeleeuwen

Siebe Rolle schreef speciaal voor de dorpssite de ebookpublicatie 'Het dorp Velsen, een schaduw uit de Middeleeuwen'. Hij geeft daarin een overzicht van de historie van het dorp Velsen van het jaar nul tot tweeduizend. In deze geïllustreerde publicatie is ook een uitgebreide literatuurlijst met betrekking tot het dorp opgenomen.

Het dorp Velsen, een schaduw uit de Middeleeuwen

 

Een kerk en een handvol huizen

In 1975 publiceerde de stichting Het Dorp Velsen 'Een kerk en een handvol huizen'. Hierin worden een aantal onderwerpen behandeld met betrekking tot het dorp aan de hand van bronnen- onderzoek en verhalen van vroegere bewoners. De uitgave is hier in kopie opgenomen. Het boek is incidenteel nog tweedehands verkrijgbaar via Marktplaats. De eerste (en enige) uitgave is uitverkocht en er zijn geen plannen voor een heruitgave.

Een kerk en een handvol huizen

 

Oud Velsen 1911-2011

In het boek Oud Velsen 1911-2011, een kleine bedevaart naar het dorpsverleden, heeft Ton van Oosterom een groot aantal verhalen van (voormalige) dorpsbewoners opgetekend. Het boek is uitgegeven door het Historisch Genootschap Midden Kennemerland in Beverwijk.

www.hgmk.nl/

 

Historische Kring Velsen

Op de site van de Historische Kring Velsen zijn ook publicaties te vinden over het verleden van Velsen en een agenda met activiteiten.

www.historischekringvelsen.nl

 

Dorp Velsen
Dorp Velsen
Dorp Velsen