Dorp Velsen

Het dorp Velsen, een schaduw uit de Middeleeuwen

De geschiedenis van het dorp Velsen is in verschillende publicaties beschreven. Op deze site zijn de voornaamste gepubliceerd zodat een goed en volledig beeld van de geschiedenis van het dorp verkregen kan worden. Actuele publicaties over de geschiedenis het dorp zijn o.a. te vinden in het Kennemerverleden Bulletin van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland. Siebe Rolle schreef speciaal voor de dorpssite de ebookpublicatie Het dorp Velsen, een schaduw uit de Middeleeuwen. Hij geeft daarin een overzicht van de historie van het dorp Velsen van het jaar nul tot tweeduizend. In deze geïllustreerde publicatie is ook een uitgebreide literatuurlijst met betrekking tot het dorp opgenomen.

 

Publicaties monumentale panden dorp Velsen

Jan Morren heeft in de jaaruitgaven van de Historische Kring Velsen en in de ledenbulletins van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland geïllustreerde artikelen gepubliceerd over de geschiedenis van een aantal bestaande monumentale panden in het beschermde dorpsgezicht Velsen. Deze artikelen zijn met toestemming van de auteur hier integraal overgenomen.

 

Een kerk en een handvol huizen

In 1975 publiceerde de stichting Het Dorp Velsen het rijk geïllustreerde boek Een kerk en een handvol huizen. Hierin worden een aantal onderwerpen behandeld met betrekking tot het dorp aan de hand van bronnen- onderzoek en verhalen van vroegere bewoners. De uitgave is hier in kopie opgenomen. Het boek is incidenteel nog tweedehands verkrijgbaar via Marktplaats. De eerste (en enige) uitgave is uitverkocht en er zijn geen plannen voor een heruitgave.

 

Fototentoonstelling

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de stichting Het Dorp Velsen is in 2017 een fototentoonstelling over 50 jaar dorp Velsen georganiseerd. Het dorp is in die vijftig jaar veranderd als gevolg van de verbredingen van het Noordzeekanaal in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Ongeveer een derde van het aantal woningen is gesloopt. De in 1967 opgerichte stichting heeft in samenwerking met de gemeente Velsen bijgedragen aan de restauratie van bouwvallige panden en het herstel van het dorpsgezicht. Voor de expositie zijn tientallen foto’s van panden, aanzichten en sfeerbeelden uit particulier bezit bij elkaar gebracht. Zo wordt goed zichtbaar hoe de krotten en bouwvallen van weleer zijn veranderd in monumentale panden, waarvan een groot aantal rijksmonument is. Deze foto's zijn hier per straat terug te vinden.

 

Oud Velsen 1911-2011

In het boek Oud Velsen 1911-2011, een kleine bedevaart naar het dorpsverleden, heeft Ton van Oosterom een groot aantal verhalen van (voormalige) dorpsbewoners opgetekend. Het boek is uitgegeven door het Historisch Genootschap Midden Kennemerland in Beverwijk, zie verder op: www.hgmk.nl/nl

 

Historische Kring Velsen

Op de site van de Historische Kring Velsen zijn ook publicaties te vinden over het verleden van Velsen en een agenda met activiteiten. www.historischekringvelsen.nl

 

 

Dorp Velsen
Dorp Velsen