Dorp Velsen

Stichting Het Dorp Velsen bestaat 50 jaar

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stichting Het Dorp Velsen werd in 2017 door de stichting een fototentoonstelling georganiseerd. Als gevolg van de verbredingen van het Noordzeekanaal in de zestiger jaren van de vorige eeuw is ongeveer een derde van het aantal woningen gesloopt; van de resterende panden stond een groot deel leeg en was niet bewoonbaar.

De in 1967 opgerichte stichting heeft in samenwerking met de gemeente Velsen bijgedragen aan de restauratie van bouwvallige panden en het herstel van het dorpsgezicht. Het dorp kreeg in 1970 de status van Beschermd Dorpsgezicht. Voor  de expositie zijn tientallen foto’s van panden, aanzichten en sfeerbeelden uit particulier bezit bij elkaar gebracht. Deze laten zien hoe het dorp er voor, tijdens en na de sloopwerkzaamheden bij staat. Zo wordt goed zichtbaar hoe de krotten en bouwvallen van weleer zijn veranderd in monumentale panden, waarvan een groot aantal rijksmonument is.

 

Magazine

Ter gelegenheid van de expositie is een magazine gemaakt met informatie over een aantal panden, verschillende interieurs, verhalen van kinderen die er hebben gewoond, het wel en wee van de stichting en een dorpswandeling langs de monumenten. Het blad is te bestellen voor 5 euro via: info@dorpvelsen.nl.

Dorp Velsen
Dorp Velsen