Stichting Het Dorp Velsen

De Stichting Het Dorp Velsen is in 1967 opgericht en zet zich in voor behoud en herstel van dit bijzondere plaatsje. Zij behartigt de monumentale belangen van het dorp, brengt publicaties uit en informeert bewoners en andere belangstellenden over dorpszaken. De Stichting is onafhankelijk; activiteiten worden betaald uit bijdragen van donateurs en sponsoren. Het bestuur bestaat uit Jan Borst en Rob Stam.

 

De Stichting Het Dorp Velsen leidt in vergelijking met vroeger een rustig bestaan. Nagenoeg alle panden in het dorp zijn gerestaureerd; sommigen zijn door nieuwe bewoners weer aangepast aan huidige eisen en wensen. Ook dat is gedaan met respect voor het monumentale karakter van de panden. De stichting waakt over het monumentale karakter van het beschermd dorpsgezicht en de panden in het dorp.

 

De Stichting beheert de site Dorp Velsen, geeft een Nieuwsbrief uit heeft een facebookpagina en organiseert rondleidingen in het dorp, onder andere tijdens de Monumentendagen.

 

Monumentale zaken

Het dorp Velsen is een door het rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht en het merendeel van de woningen is rijksmonument. Deze status betekent dat het aanzicht van het dorp en de panden die rijksmonument zijn onder 'speciale bescherming' staan van de Monumentenwet en gemeentelijke regels en procedures. Bewoners/eigenaren krijgen daar vooral mee te maken wanneer er verbouwingsplannen zijn. Op de site van de gemeente Velsen is daar informatie over te vinden.

https://www.velsen.nl/monumenten

 

Rijksmonumenten komen niet in aanmerking voor gemeentelijke bijdragen in verbouwing en/of restauratie. Daarvoor is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de aangewezen instantie.

cultureelerfgoed.nl

 

Meer info

monumenten.nl/

monumentenwacht.nl/

https://erfgoedstem.nl/

 

Dorp Velsen
Dorp Velsen
Dorp Velsen