Dorp Velsen

Stichting & Vrienden

De Stichting Het Dorp Velsen is in 1967 opgericht en zet zich in voor behoud en herstel van dit bijzondere plaatsje. Zij behartigt de monumentale belangen van het dorp, brengt publicaties uit en informeert bewoners en andere belangstellenden over dorpszaken. De Stichting is onafhankelijk; activiteiten worden betaald uit bijdragen van donateurs en sponsoren. Het bestuur bestaat uit Jan Borst, Rob Stam, Onno Vendel en Joep Eijkemans.

 

De stichting Het Dorp Velsen leidt in vergelijking met vroeger een rustig bestaan. Nagenoeg alle panden in het dorp zijn gerestaureerd; sommigen zijn door nieuwe bewoners weer aangepast aan huidige eisen en wensen. Ook dat is gedaan met respect voor het monumentale karakter van de panden. De stichting waakt over het monumentale karakter van het beschermd dorpsgezicht en de panden in het dorp.

De stichting beheert de site Dorp Velsen, geeft een Nieuwsbrief uit heeft een (besloten) facebookpagina en organiseert rondleidingen in het dorp, onder andere tijdens de Monumentendagen.

 

De Vrienden van Het Dorp Velsen organiseren verschillende activiteiten voor bewoners in het dorp zoals de jaarlijks Lichtjesavond rond de kerstdagen en de zomerborrel. Door de Vrienden is ook een digitaal dorpskookboek samengesteld uit recepten van verschillende dorpsbewoners.

 

Lees verder...

Gedichten

Kookboek

Dorpsfeest 2018

Lichtjesavond 2019

 

Dorp Velsen
Dorp Velsen